„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie quizu internetowego promującego postawy proprzedsiębiorcze wśród dzieci i młodzieży a także promocja obszaru LGD jako miejsca przyjaznego przedsiębiorczości poprzez utworzenie filmu oraz platformy internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: utworzenie filmu oraz platformy internetowej


OSM

AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

ZAMEK STARA BAŚŃ

SĄDECKI BARTNIK

OŚRODEK HIPOTERAPI I DOGOTERAPII STRÓŻE

ROŻNOWSKA DOLINASkip to content