„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie quizu internetowego promującego postawy proprzedsiębiorcze wśród dzieci i młodzieży a także promocja obszaru LGD jako miejsca przyjaznego przedsiębiorczości poprzez utworzenie filmu oraz platformy internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: utworzenie filmu oraz platformy internetowej


CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH – PTASZKOWA

LEŚNY ZAKĄTEK

ASTRO CENTRUM

HERON LIVE HOTEL*****

WIŚNIOWSKI – Bramy| Okna | Drzwi | Ogrodzenia

OSM



Skip to content