AKTUALNOŚCI

https://www.fundacjahoryzont360.pl/aktualnosci/

  • Przedsiębiorczość Lokalna LGD KORONA SĄDECKA
    Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego lokalną przedsiębiorczość LGD KORONA SĄDECKA. Film współfinansowany przez : „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie quizu internetowego promującego postawy proprzedsiębiorcze wśród dzieci i młodzieży Read more…
  • Przedsiębiorczość Lokalna obszaru LGD Korona Sądecka
    Chcąc promować unikalne zasoby wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości Sądecczyzny stworzyliśmy bazę przedsiębiorców, producentów lokalnych, twórców, miejsc wartych odwiedzania itp. Aby promować bogactwo lokalnych zasobów naturalnych i infrastrukturalnych sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Sądecczyzny zapraszamy wszystkie podmioty oraz osoby prowadzące działalność na obszarze LGD Korona Read more…
Skip to content