Przedsiębiorczość Lokalna LGD KORONA SĄDECKA

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego lokalną przedsiębiorczość LGD KORONA SĄDECKA.

Film współfinansowany przez : „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie quizu internetowego promującego postawy proprzedsiębiorcze wśród dzieci i młodzieży a także promocja obszaru LGD jako miejsca przyjaznego przedsiębiorczości poprzez utworzenie filmu oraz platformy internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content